Amortizace jako bič na poškozené

Stali jste se poškozenými při dopravní nehodě a myslíte si, že bude veškerá škoda z pojištění viníka uhrazena a vše skončí šťastně?

Při dopravní nehodě, kdy je viník nehody pojištěn podle zákona o povinném ručení (168/1999 Sb.), hradí, vyjma taxativně vymezených důvodů, vzniklou škodu pojišťovna viníka. Není-li viník pojištěn má za povinnost uhradit škodu Česká kancelář pojistitelů z tzv. Garančního fondu.

V praxi pojišťovny vzniklou škodu hradí, ovšem způsobem, který může dost často připomínat absurdní komedii. Zavedenou metodou je snižování výše náhrady škody na vozidle o amortizaci označovanou také „korekce nákladů na materiál“. Korekci nákladů využívají likvidátoři pojišťoven podle znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel 1/2005. Obvyklou argumentací je v této souvislosti tvrzení, že opravou ojetého vozidla z nových náhradních dílů dochází ke zhodnocení majetku poškozeného (zpravidla je uplatňována amortizace na náhradní díly ve výši 30 – 50%). Pokud Vám takové tvrzení přijde přitažené za vlasy, uvažujete správně. Vozidlo po nehodě nemůže být nikdy v naprosto identickém stavu jako předtím a v situaci, kdy se v českých bazarech prodávají všechny vozy „nebourané“ a „po prvním majiteli – důchodci z Německa“, si můžete zkusit prodávat svůj bouraný vůz s tvrzením, že „vůz byl bourán, ale hodnota se navýšila opravou“. Výsledek si asi snadno dovedete představit.

Zjevnou nesmyslnost a účelovost uplatňování amortizace při výpočtu výše škody vyřešil poměrně elegantně Ústavní soud. V jeho rozhodnutí II.ÚS 2221/07 ze dne 19.03.2008 uvedl, že: „Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla“ a „Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci“. Na této argumentací stěží hledat chyby. Myslíte, že ale někoho z pojišťovny zajímá?

České pojišťovny zde užívají právních předpisů zcela selektivně. Určité normy využívají až do možnosti nejposlednějšího paragrafu, obecně závaznou judikaturu však zcela okázale ignorují. V českém ne-právním státě jev zcela běžný. A tak je poškozený při dopravní nehodě velmi často poškozen dvakrát. První majetkovou újmu utrpí při samotné škodní události, druhou při svévolné aplikaci práva likvidátory pojišťovny…

Poptávka

Zašlete nám nezávaznou poptávku kontaktujeme Vás s řešením do 48 hodin